Návrat na hlavní stranu

Pozvání na setkání záhorských krojů

výzva občanům lipenského Záhoří
V příštím roce uplyne třicet let od zrození dětského folklorního souboru Maleníček, který navázal na velmi dobrou činnost souboru paní Čočkové na Veselíčku.
Soubor zpracovává lidové zvyky a obyčeje lipenského Záhoří. Sdružuje děti ve věku od 4 do 14 let a pracuje ve Středisku volného času v Lipníku nad Bečvou.
Reprezentuje město Lipník nad Bečvou na různých kulturně společenských akcích a je hrdý na to, že tyto tradice může šířit i mimo něj.
Protože bychom se chtěli přiblížit co nejvíce podobě záhorského kroje, rádi bych Vás požádali o spolupráci.
Požádali jsme o dotaci na kroje a rádi bychom ušili kroj podle předlohy některého z původních krojů tak, aby odpovídal danému regionu.
Možná máte doma záhorský kroj, který už dávno nepoužíváte a to ať už ho máte na půdě a nebo ho má někdo z vašich příbuzných, tetiček, babiček a tady bychom Vás chtěli požádat o jeho prezentaci. Byli bychom vám vděční za vaší spolupráci. Rádi bychom se na váš kroj podívali a popřípadě si kroj nafotili abychom podle něj mohli ušít kroj nový. Prosíme jen, že se nám jedná o kroj z našeho lipenského Záhoří. Rádi bychom podobu kroje zachovali pro příští generace. Rovněž potřebujeme zjistit původ kroje i jeho majitele a popřípadě oblast. Pokud máte takovýto kroj doma, budeme rádi, když nám kroj přinesete a třeba i předvedete. Můžete nám přinést kroj na fotografiích.
Zároveň Vás chceme poprosit o darování některých dobových rekvizit, které budou sloužit nejen do selské jizby kterou chceme uspořádat ale i do našich připravovaných pořadů. Jedná se o malé rekvizity, jako je třeba mlýnek na kávu, hmoždíř, kolovrátek, máslenice, řehtačky a podobně.
Záhorské dobové kroje a drobné rekvizity můžete nosit od 20. do 24. června na Středisko volného času v Lipníku nad Bečvou od 8.00 do 18.00 hodin.
Děkujeme vám všem za spolupráci a věříme, že s vaší pomocí budeme mít kroj hodný reprezentace našeho regionu.

Květa Kohoutková
kveta.kohoutkova@seznam.cz

DALŠÍ INFORMACE: Maleníček, dětský folklorní soubor

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 07.05.2011 v 10:46 hodin

Copyright 1998-2023 © Luděk Šorm