Návrat na hlavní stranu

Zpřístupněné podzemí ČR

Zpřístupněné podzemí České republiky


V České republice je dosud známo přes 2000 jeskyní. Většina z nich má mimořádný význam, neboť představuje nejen pozoruhodné geologické, geomorfologické a mineralogické fenomény, ale jsou zde zachovány i ty nejcennější doklady o vzniku a vývoji života, o vzniku a vývoji lidské kultury. Všechny jeskyně v ČR jsou chráněny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ČR.
Dvanáct z nich je turisticky zpřístupněných a jsou v péči Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Některé další jeskyně se buď připravují na zpřístupnění nebo jsou otevírány jen během dnů otevřených dveří (většinou prohlídky organizují základní organizace České speleologické společnosti).

Ostatní historické podzemí je většinou ve správě muzeí nebo občanských společností, které zachraňují technické památky a zpřístupňují toto podzemí, a právem jim za to patří dík.

PROČ JESKYNĚ CHRÁNÍME?

Jeskyně jsou v mnoha státech využívány jen jako turistická atrakce a tomu v převážné většině také odpovídá jejich stav. V naší republice je pohled na jeskyně obdobný jako např. na Slovensku nebo v Maďarsku. Jsou to nesmírně cenné přírodní jevy, které zasluhují stejné pozornosti a péče od státní ochrany přírody jako třeba pralesy, druhově bohaté orchidejové louky nebo vzácné mokřady. Stát proto vyhlásil zvláštní územní ochranu nad všemi zpřístupněnými jeskyněmi, přičemž je samozřejmě chráněno jak podzemí, tak povrch.

Turistické využívání jeskyní je specifickou formou prezentace tohoto fenoménů veřejnosti. Při provozu se pečlivě dbá, aby jeskyně a jejich prostředí (často významné stanoviště např. netopýrů) byly dotčeny provozem co nejméně. K tomu jsou prováděna i potřebná sledování.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.nature.cz

Typ záznamu: Ochrana přírody
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 07.08.2004 v 17:43 hodin

Copyright 1998-2021 © Luděk Šorm