Návrat na hlavní stranu

Právní předpisy platné pro území CHKO Český ráj

Právní předpisy platné pro území CHKO Český ráj

Základní právní normy platné pro území CHKO Český ráj
Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů (CITES)
Zákon č. 115/2000 o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
Vládní nařízení č. 508/2002 Sb. ze dne 5. 12. 2002, kterým se vyhlašuje CHKO Český ráj
Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.CesRaj.chkocr.cz

Typ záznamu: Ochrana přírody
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 07.08.2004 v 09:28 hodin

Copyright 1998-2021 © Luděk Šorm